Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Evolve Movement & Health:

 • Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd via onze Pay n Plan betaal administratie. (Dit geldt niet voor Personal Training klanten).
 • Evolve kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies/beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen van leden, welke zich op enig moment in de trainingsaccommodatie bevinden. 
 • Deelname aan de lessen van Evolve gebeurt geheel op eigen risico en daarmee kan Evolve ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van enig geestelijk dan wel fysiek letsel gedurende de aanwezigheid in de Evolve trainingsaccommodatie. 
 • Er geldt een minimale opzegtermijn van 1 maand. Zegt u bijvoorbeeld in januari 2018 op dan moet u de maand februari  2018 nog contributie betalen. Opzeggen dient schriftelijk (E-mail) te gebeuren.
 • De contributie kan niet tijdelijk stopgezet worden in verband met vakanties of andere redenen. Met uitzondering van langdurige ziekte of blessures langer dan 3 maanden. 
 • Bij langdurige ziekte of blessures langer dan 3 maanden kan met een schriftelijk ondertekende doktersbrief het lidmaatschap in overleg tijdelijk stopgezet worden. 
 • U heeft geen bezwaar tegen het plaatsen gebruiken van foto en of video materiaal gemaakt tijdens de Evolve trainingen/cursussen op internet voor commerciële doeleinden. (Denk aan social media, Facebook, Instagram en dergelijke). 
 • Alle klanten van Evolve Movement & Health (Groepslesdeelnemers & Personal training klanten) gaan akkoord met de Privacyverklaring op onze website. 

Algemene voor waarden Personal Training Evolve Movement & Health:

 • Betaaltermijnen voor Personal Training worden maandelijks geïncasseerd voor aanvang van het traject via onze Pay n Plan betaaladministratie. 
 • De Personal trainingen hebben een duur van maximaal 1 uur.
 • Annulering voor een Personal training kan kostenloos ten minste 24uur voor aanvang van de desbetreffende training. Bij annulering minder dan 24uur voor aanvang zal de training in rekening gebracht worden. 
 • Inhalen van een geannuleerde training dient in het vooraf bepaalde tijdsbestek van 3 maanden te gebeuren.
 • De Personal trainer ontleent zich het recht om naar eigen inzicht af te wijken van het tijdsbestek van 3 maanden. 
 • Deelname aan de Personal training is geheel op eigen risico. De Personal trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel van welke aard dan ook.