Privacyverklaring

Evolve Movement & Health, gevestigd aan Oude Rijksweg Noord 64E 6114 JG Susteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
evolvemovement.nl
Oude Rijksweg Noord 64E 6114 JG Susteren
+31627008968

Andy Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van Evolve Movement & Health Hij/zij is te bereiken via andy@evolvemovement.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evolve Movement & Health verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht – Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 • Lijst met contactgegevens van de klant ons boekhoudprogramma.
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer wanneer je klant bent en diensten afneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evolvemovement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evolve Movement & Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. 
 • Het versturen van facturen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Evolve Movement & Health analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Evolve Movement & Health volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. 
 • Evolve Movement & Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het bijhouden van klantgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Evolve Movement & Health neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evolve Movement & Health) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evolve Movement & Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, project e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.
Dit is nodig voor garantie voorwaarden en eventuele toekomstige schade afhandelingen. Maar ook voor klant onderhoud en onderzoek.


Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.


Dit is nodig voor analysedoeleinden en website functionaliteiten.


Gegevens bij het aangaan van een overeenkomstZolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar.

Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.
Delen van persoonsgegevens met derden

Evolve Movement & Health verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele andere gevallen verstrekken wij uw gegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jou nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evolve Movement & Health gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Evolve Movement & Health gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Functionele cookies

CookieAanbiederFunctieBewaartermijn
Local storageevolvemovement.nlEr worden website gegevens lokaal opgeslagen in de browser van de gebruiker. Zodat deze content niet telkens geladen hoeft te worden wanneer deze gebruiker de website weer bezoekt.
Wanneer de gebruiker zijn browser cache leeg maakt.


rc::cGoogle Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en botssessie

Analytische cookies

CookieAanbiederFunctieBewaartermijn
Facebook PixelFacebookDeze cookie wordt geplaatst door Facebook. Het stelt Evolve Movement & Health in staat publiek te meten, te optimaliseren en op te bouwen voor advertentiecampagnes die op Facebook worden aangeboden. Lees meer op https://en-gb.facebook.com/business/help/651294705016616
1 jaar of totdat je je cookies cleared


_gaGoogle AnalyticsAnalytische cookie die websitebezoek meet2 jaar
_gatGoogle AnalyticsWordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen1 dag
_gidGoogle AnalyticsWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden1 dag
collectGoogle AnalyticsWordt gebruik om het gedrag van bezoekers te analyserensessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evolve Movement & Health en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evolvemovement.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Evolve Movement & Health wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evolve Movement & Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@evolvemovement.nl

Derde partijen

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist, deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het uitvoeren van onze diensten
Wij maken gebruik van een offline boekhoud- en facturatie programma welke voldoende afgeschermd zijn van de buitenwereld in een veilige omgeving.

Voor het verbeteren van mijn diensten en/of website
Wij gebruiken software van andere partijen om ons internet verkeer mee te monitoren. Hiervoor gebruiken wij onder andere Google Analytics, Facebook pixel en LinkedIn Insight Tag voor, waar wij een verwerkersovereenkomt mee hebben gesloten. Meer informatie over de privacy verwerking deze partijen vind je in de Privacy Policy van Google Inc, in de Privacy Policy van LinkedIn en in de Privacy policy van Facebook.

Alle andere partijen
Boekhouder en eventuele werknemers/ingehuurde hulp. Met deze mensen hebben wij ook een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Deze pagina toont altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring.
Laatste wijzigingsdatum 3 november 2019.